top of page

EB הנו פולימר ביולוגי המשמש כחומר למניעת אבק בדרכי עפר ומשטחי עפר וכן לייצוב דרכי עפר. 

החומר הינו אמולסיה מבוססת פולימר ביולוגי בתוספת ביטומן שעבר מודיפיקציה.

בשונה מרוב החומרים הדומים, החומר שלנו אינו פסולת של תעשיות אחרות כתעשיית הצבע, הדבקים והתוספים.

החומר ידידותי לסביבה ואינו רעיל ובעל אישורי איכות סביבה מכל הגורמים האמריקאיים הרלוונטים לנושא כולל החקלאיים

ואף קיבל את אישור המעבדה לחקר הכינרת והמכון לחקר ימים ואגמים לשימוש בכל אגן ההיקוות סביב הכינרת ועל חופיה והמשרד להגנת הסביבה.

EB 100

Earthbind® 100 (ארסביינד 100) לטיפול באבק

אירידן ייצוב ומניעת אבק בדרכי אפר

Earthbind®100 (ארסביינד 100) לטיפול באבק הינו אמולסיה מבוססת פולימר ביולוגי (לא שרף עצים) בתוספת ביטומן שעבר מודיפיקציה ונחשב לחומר ידידותי לסביבה. מוצר זה נועד למניעת אבק על דרכים הבנויות מקרקעות מקומיות שאינן חרסיתיות.

החומר נבדק ואושר לשימוש ללא אישור מקדים לכל פרויקט על ידי המשרד להגנת הסביבה.

Earthbind®100 פותח במשך שנים והינו חומר ייעודי למניעת אבק  בדרכי עפר ואינו תוצר לוואי או פסולת של תעשיות אחרות.

Earthbind®100 מדביק את חלקיקי הקרקע הדקים שיוצרים את האבק והופך אותם לבלתי ניתנים להפרדה מתשתית הדרך. בכך נמנע אבק לחלוטין כתוצאה מנסיעה על פני הדרך. החומר אינו נשטף בגשם לאחר שהתקשה ולכן אינו נעלם מפני השטח למעט שחיקה כתוצאה מתנועה. כל טיפול נוסף של פני הדרך מוריד את הצורך בטיפולים חוזרים ומגדיל את מרווח הזמן בו הדרך עמידה כנגד אבק.

החומר מתאים לסוגי קרקע רבים ומיושם בריסוס על פני השטח לאחר דילול עם מים. תפקיד המים הוא הסעת החומר אל תוך חתך הקרקע. לאחר התאדות המים נשאר החומר הפעיל המונע את האבק.

 

כל מרכיבי ה- Earthbind®100 נחשבים כ:

 • לא דליקים.

 • לא קורוזיביים לחלוטין.

 • אינם מכילים פסולת מסוכנת או פסולת כלשהי.

 • לא מזיקים למקורות מים. ניתן ליישם את החומר גם באזורי מידגים.

 • לא מסוכנים לבעלי חיים או גידולים חקלאיים.

 • אינם חומרים מסרטנים.

ייצוב דרכי עפר

Earthbind® Stabilizer  לייצוב דרכי עפר וקרקע

אירידן ייצוב ומניעת אבק בדרכי אפר

Earthbind®Stabilizer מייצב קרקע ומניעת אבק בדרכי עפר הינו אמולסיה מבוססת פולימר ביולוגי (לא שרף עצים) בתוספת ביטומן שעבר מודיפיקציה ונחשב לחומר ידידותי לסביבה.

ההבדל בין חומר זה לחומר מונע האבק הוא יחס הרכב החומרים ועיבודם. המוצר נועד לייצוב דרכים וגם למניעת אבק בדרכים הבנויות מחומרים הנדסיים כדוגמת מצע גיר.

Earthbind®Stabilizer פותח במשך שנים והינו חומר ייעודי לייצוב דרכי עפר וקרקע וכפועל יוצא גם למניעת אבק  בדרכי עפר. החומר אינו תוצר לוואי או פסולת של תעשיות אחרות כתעשיית הצבע או הדבקים.

Earthbind®Stabilizer מדביק את חלקיקי הקרקע הדקים שיוצרים אל תלכידי הקרקע הגדולים יותר והופך אותם לקשים, יציבים ובלתי ניתנים להפרדה מתשתית הדרך תוך הגנה מפני מים והעלאת ערכי CBR ועמידות כללית. בכך נמנעת ארוזיה  כתוצאה מנסיעה על פני הדרך, זרימת מים ורוחות. החומר אינו נשטף בגשם והוא דוחה מים. כל טיפול נוסף של פני הדרך מוריד את הצורך בטיפולים חוזרים ומגדיל את מרווח הזמן בו הדרך עמידה ומיוצבת.

החומר מתאים לסוגי קרקע רבים ומיושם בריסוס על פני השטח לאחר דילול עם מים. החומר מעורבב אל תוך הקרקע/דרך בעזרת גריידר או מתחחה  ייעודית לעומקים שונים בהתאם לעומס התנועה על הדרך וסוג הקרקע. בגמר ההצנעה של החומר לתוך מצע הדרך, נכבשת הדרך בעזרת מכבש , מרוססת שכבה עליונה לאטימה ומתקבלת דרך מעולה ומיוצבת לשנים.

 

כל מרכיבי ה- Earthbind®Stabilizer נחשבים כ:

 • לא דליקים.

 • לא קורוזיביים לחלוטין.

 • אינם מכילים פסולת מסוכנת או פסולת כלשהי.

 • לא מזיקים למקורות מים. ניתן ליישם את החומר גם באזורי מדגים.

 • לא מסוכנים לבעלי חיים או גידולים חקלאיים.

 • אינם חומרים מסרטנים.

bottom of page