השוואת EB לליגנין

בהשוואה לליגנין EB  בעל היתרונות הבאים

 השוואת EB לאינזים

אינזים כמייצב

אישור המשרד להגנת הסביבה

נספח ג׳ - אישור לשימוש EB

מניעת אבק במחצבות

מניעת אבק בדרכי הובלה של מחצבות

השוואה שימוש בתמלחת אל מול EB

שימוש בקלציום מגנזיום אל מול EB

השוואת ארסביינד לפולימר סינטטי

השוואה בין פולימר סינטטי ל Earthbind ארסביינד למטרות מניעת אבק וייצוב של דרכי עפר

כיצד מומלץ להכין דרך לטיפול באבק

על מנת להשיג את התוצאה האופטימלית של טיפול מונע אבק על דרך עפר