top of page

השוואת EB לליגנין

בהשוואה לליגנין EB  בעל היתרונות הבאים

 השוואת EB לאינזים

אינזים כמייצב

אישור המשרד להגנת הסביבה

נספח ג׳ - אישור לשימוש EB

מניעת אבק במחצבות

מניעת אבק בדרכי הובלה של מחצבות

השוואה שימוש בתמלחת אל מול EB

שימוש בקלציום מגנזיום אל מול EB

השוואת ארסביינד לפולימר סינטטי

השוואה בין פולימר סינטטי ל Earthbind ארסביינד למטרות מניעת אבק וייצוב של דרכי עפר

כיצד מומלץ להכין דרך לטיפול באבק

על מנת להשיג את התוצאה האופטימלית של טיפול מונע אבק על דרך עפר

bottom of page